Program Yayın Adı Bağlantı / Link Tüm Yazarlar DOI Dergi Adı
Ebelik Ebelik İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Aidiyetlerinin Değerlendirilmesi http://dx.doi.org/10.56061/fbujohs.1149620 Ayça DEMİR YILDIRIM, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Fatma Nur AYDIN, Ayşegül AKINCI, Elif Fusun DAĞLI, Hüsne Kübra DEMİR, Ulya AKSU 10.56061/fbujohs.1149620 Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Ebelik HEALTHCARE PROFESSIONALS’ ATTITUDES TOWARDS VAGINAL BIRTH AFTER CESAREAN SECTION; İSTANBUL EXAMPLE http://dx.doi.org/10.33457/ijhsrp.1131379 Rojjin MAMUK, Tuğba YILMAZ ESENCAN 10.33457/ijhsrp.1131379 International Journal of Health Services Research and Policy
Ebelik The Effects of Yoga on Pregnancy, Stress, and Anxiety in Infertile Individuals http://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000543 Ayça Demir Yıldırım, İlkay Güngör Satılmış 10.1097/hnp.0000000000000543 Holistic Nursing Practice
Ebelik Evaluation of the Effect of Normal and Risky Birth Simulation Practices on Satisfaction and Self-Confidence of Midwifery Student http://dx.doi.org/10.33715/inonusaglik.1051050 Tuğba YILMAZ ESENCAN, Ayça DEMİR YILDIRIM, Kübra DAŞTAN, Ayşegül GÜDER 10.33715/inonusaglik.1051050 İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
Ebelik Ebelik Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitesi Örneği https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2397823 Arslan, G. , Evğün, M. , Aynacı, A. , Eroğlu, D. , Dülegöz, B. , Altıner, M. , Gül, N. , Laçin, G. , Çağlayan, S. , Aydın, E. & Öztürk, E.   Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science
Ebelik Anne Ölümlerinin Önlenmesi: Uluslararası Bakım ve İzlem Modelleri https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/69086/842685 Ayça DEMİR YILDIRIM, Nevin HOTUN ŞAHİN 10.38136/jgon.842685 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
Ebelik Doğumhane Klinik Uygulamasında Ebelik Öğrencilerinin Mahremiyet Bilincinin Değerlendirilmesi https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder Ebru Sağıroğlu, Aslıhan Alpoğuz 10.54614/JMHS.2022.957080 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Ebelik Effects of Yoga and Meditation on the Birth Process https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35212645/ Tuğba YILMAZ ESENCAN, Gulay Rathfisch   Alternative Therapies in Health and Medicine
Ebelik An investigation of factors affecting compassion levels of midwives http://dx.doi.org/10.18332/EJM/146586 Tuğba Yilmaz-Esencan, Ayça Demir-Yıldırım, Sena-Nur Uzun 10.18332/ejm/146586 European Journal of Midwifery
Ebelik Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Anormal Uterin Kanamaların Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ile Takibi http://dx.doi.org/10.17049/ataunihem.587978 Ayça DEMİR YILDIRIM, Nevin HOTUN ŞAHİN 10.17049/ataunihem.587978 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences
Ebelik Güncel Veriler Işığında Çocuklarda Covid-19 ve Bakım https://www.fbu.edu.tr/arastirma/488/johs-2021-sayI-2 Günay ARSLAN   Fenerbahçe Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science
Ebelik Quality of the Life and Depression Levels of Pregnant Women with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 in Turkey https://online.flippingbook.com/view/537347725/70/ Ayça DEMİR YILDIRIM, Feyza Nur ERDEM, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Binnur ERDEM 10.4103/jnbs.jnbs_18_21 The Journal of Neurobehavioral Sciences
Ebelik Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum İsteği Bulunan Gebelerde Doğum Şekli ile Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi http://dx.doi.org/10.26453/otjhs.910376 Ahmet ESER, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Semra KESKİN 10.26453/otjhs.910376 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi
Ebelik ANEMİNİN GEBELİK SONUÇLARI VE BAKIMI https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon EBRU SAĞIOĞLU, HANDAN ÖZCAN   Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Ebelik Organizational Structure of İstanbul Kadıköy District Health Directorate in Covid-19 Pandemic Struggle http://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.760179 Binnur ERDEM, Ayça DEMİR YILDIRIM, Feyzanur ERDEM, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Neslihan UYAR 10.21763/tjfmpc.760179 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Ebelik Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Risklerin Değerlendirilmesi http://dx.doi.org/10.26453/otjhs.750158 Ayça DEMİR YILDIRIM, Nevin HOTUN ŞAHİN 10.26453/otjhs.750158 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi
Ebelik COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1122530 Ayça DEMİR YILDIRIM, Tuğba YILMAZ ESENCAN   Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Ebelik Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy on Birth Outcome http://dx.doi.org/10.5222/jaren.2020.52724 Fadime Bayrı Bingöl, Meltem Demirgöz Bal, Tuğba Yılmaz Esencan, Ayşe Karakoç, Seda Küçükoğlu, Rabia Çİftçi, Ebru Mutlu, Zelal Arı 10.5222/jaren.2020.52724 Journal of Academic Research in Nursing
Ebelik ULUSLARARASI KILAVUZLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA COVİD-19 SÜRECİNDE ANTENATAL, İNNATAL VE POSTNATAL EBELİK BAKIMI http://dx.doi.org/10.17942/sted.763258 Tuğba YILMAZ ESENCAN, Ayça DEMİR YILDIRIM 10.17942/sted.763258 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Ebelik Nonpharmacological Inventions Practiced by Neonatal Nurses: The Example of Two Hospitals in Turkey http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/58_1_aslan_original_13_2.pdf Günay ARSLAN, Behice EKİCİ   International Journal of Caring Sciences
Ebelik Perception of physical exercise in Turkish pregnant women and affecting factors http://dx.doi.org/10.1080/21679169.2020.1790656 Zümrüt Bilgin, Tuğba Yılmaz Esencan 10.1080/21679169.2020.1790656 European Journal of Physiotherapy
Ebelik Post-Cesarean Section Pain and Nursing Care https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/56603/681325 Hülya ELMALI ŞİMŞEK, Şule ECEVİT ALPAR DOI: https://doi.org/10.38079/igusabder.681325 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER)
Ebelik Determination of Professional Values of Nursing Students http://dx.doi.org/10.5222/jaren.2020.59272 Hülya Elmalı 10.5222/jaren.2020.59272 Journal of Academic Research in Nursing
Ebelik DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1046703 Ayça Demir Yıldırım, Ümran Oskay   Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Ebelik Su Jok as a Complementary Method for Pain Reduction http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-agriyi-azaltmada-tamamlayici-bir-yontem-olarak-su-jok-uygulamasi-88026.html Hülya ELMALI ŞİMŞEK, Şule ECEVİT ALPAR 10.5336/jtracom.2019-72803 Journal of Traditional Medical Complementary Therapies
Ebelik Androgojik Yaklaşım ile Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum ve Doğum Sonrası Sürece Etkisinin Değerlendirilmesi https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/51007/520701 Filiz Aslantekin Özçoban, Esra Özen KARAMAN https://doi.org/10.34087/cbusbed.520701 CBU-SBED
Ebelik THE EFFECTS OF LONELINESS ON MENOPAUSAL COMPLAINTS http://dx.doi.org/10.33808/clinexphealthsci.533511 Fadime Bayrı Bingöl, Meltem Demirgöz Bal, Tuğba Yılmaz Esencan, Döne ERTUGRUL ABBASOGLU, Begüm Aslan 10.33808/clinexphealthsci.533511 Clinical and Experimental Health Sciences
Ebelik Bir Kamu Hastanesinde Ebe ve Hemşirelerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817287 Tuğba YILMAZ ESENCAN, Ayça Demir YILDIRIM, Cansu ARSLAN   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Ebelik Examination of Relationship between Nurses’ and Midwives’ SocialNetwork Use and Their Communication Skills in a Public Hospital https://www.researchgate.net/profile/Tugba_Esencan/publication/333776627_Examination_of_Relationship_between_Nurses'_and_Midwives'_Social_Network_Use_and_Their_Communication_Skills_in_a_Public_Hospital/links/5d038c74299bf12e7bdcc002/Examination-of-Relatio Tuğba Yılmaz Esencan, Ayça Demir Yıldırım   SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ
Ebelik The Effect of a Social Skills Program on Violent Behaviors in Children Aged 60~72 Months https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4040/jkan.2019.49.6.771   10.4040/jkan.2019.49.6.771 Journal of Korean Academy of Nursing
Ebelik Type of Delivery, Time of Initial Breastfeeding, and Skin-to-Skin Contact of Pregnant Women Participating in Childbirth Preparation Education http://dx.doi.org/10.26650/FNJN.387192 Tuğba Yılmaz Esencan, Özlem Karabulut, Ayça Demir Yıldırım, Döne Ertuğrul Abbasoğlu, Hacer Külek, Çiğdem Şimşek, Ayşegül Küreşir Ünal, Seda Küçükoğlu, Şeker Ceylan, Sevgin Yavrutürk, Çetin Kılıçcı 10.26650/fnjn.387192 Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
Ebelik Doğum Eylemi Travay Sürecinde Hareket Serbestliği: Nasıl? Ne Sağlar? http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-dogum-eylemi-travay-surecinde-hareket-serbestligi-nasil-ne-saglar-kadin-dogum-hemsiresinin-rolu-nedir-79893.html Özen Esra KARAMAN, Hatice YILDIZ 10.5336/nurses.2017-57080 Turkiye Klinikleri (J Nurs Sci)